Construcții din beton armat și construcții metalice

– Servicii de antreprenor general;
– Management de proiect & consultanță;
– Clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale (case, oficii, clinici, hotele, magazine ș.a.);
– Executarea lucrărilor din beton armat monolit;
– Construcții și zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri/ cu înălțimea peste două niveluri;
– Construcții metalice portante la obiective cu un singur și mai multe nivele;
– Reconstrucții și consolidarea structurilor portante;
– Executarea lucrărilor de terasare.

Construcții din beton și metal